Danh nhân

MICHELANGELO BUONARROTI
73
Mi-ken-lăng-giơ là con của viên Thị trưởng thành phố Phơ-lo-ren-sơ nước I-ta-li-a...
ĐIỀU MỌI NGƯỜI MONG MUỐN
110
Bạn muốn có một câu thần chú có thể chấm dứt việc tranh cãi, loại trừ ác cảm, tạo ra thiện chí và làm cho người...
ANDREW CARNEGIE
133
“Muốn trở nên một người ra sao thì phải hành động như đã là con người ấy”.
MARK TWAIN
151
Hollywood đã tiêu 400.000 Anh kim để quay một phim kể đời một trong những người tài giỏi nhất cổ kim của Hoa Kỳ. Ông...
NỤ CƯỜI
236
“Nụ cười là ánh dương toả sáng đưa mọi người lại gần nhau hơn.” - Mac Anderson