7 THÓI QUEN THÀNH ĐẠT

20:36, 27/01/2024 241
7 THÓI QUEN THÀNH ĐẠT

7 THÓI QUEN THÀNH ĐẠT

STEPHEN R. COVEY

Trích: 7 Thói Quen Để Thành Đạt; Biên dịch: Vũ Tiến Phúc; NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, First News.

-------o0o-------

Thói quen 1: Luôn chủ động

Tập có trách nhiệm với bản thân.

Thói quen 2: Nhắm trước đích đến

Xác định nhiệm vụ và mục tiêu của mình trong cuộc sống.

Thói quen 3: Ưu tiên việc cần ưu tiên

Làm điều quan trọng trước.

Thói quen 4: Tư duy cùng thắng

Không mong cho người khác thất bại.

Thói quen 5: Lắng nghe để được lắng nghe

Lắng nghe chân thành để được người khác lắng nghe, thấu hiểu.

Thói quen 6: Có tinh thần hợp tác

Hợp lực làm việc để đạt hiệu quả tối ưu.

Thói quen 7: Mài lưỡi cưa thật bén

Luôn có ý thức “nâng cấp” bản thân.


Bình luận