NGƯỜI THẦY LÝ TƯỞNG

05:00, 16/08/2023 474
NGƯỜI THẦY LÝ TƯỞNG

NGƯỜI THẦY LÝ TƯỞNG

R.K. PRUTHI

Trích: Nền Giáo Dục Cổ Đại; Thích Thuận Châu dịch; Thư Viện Hoa Sen.

---o0o---

Đời sống giáo dục của chúng ta phải trọn vẹn bắt đầu từ cuộc sống thực tại của chính mình chứ không phải đời sống quá khứ hay đời sống tương lai. Điển hình là giáo viên phải phát huy khả năng tối đa của mình, trong khuôn khổ hạn chế của hệ thống. Điều tốt nhất người thầy có thể trao cho học trò là hình ảnh và phẩm chất của chính mình mà không phải từ ai khác, đó là những gì chính người thầy thể hiện chứ không phải người khác. Người giáo viên phải tích cực, dứt khoát, nhiệt thành, đầy lý tưởng, đầy nỗ lực để đưa học sinh đi vào thực tế. Đây là lý do tại sao thiên chức của người giáo viên là rất nặng nề cho nên họ cần được chia sẻ bởi các học trò của mình. Phải có trong người thầy sức mạnh truyền cảm hứng để các học sinh thành tựu tất cả những gì chúng mong muốn. Đối với một người thầy thì không có sự hẹp hòi, không có cái chết, không có sự phân biệt, không có tùy tiện hay máy móc, không điều gì vô vọng hay tuyệt vọng, tất cả mọi việc đều là niềm vui và sự đảm bảo. Người thầy phải là ngọn lửa để học trò của mình có thể được thắp sáng.


Bình luận