Nguyễn Thế Đăng

SỰ CÔNG BẰNG
207
" Sự công bằng, bình đẳng càng có nhiều nơi chúng ta, cuộc đời của chúng ta càng an vui, hạnh phúc. Dần dần, chúng ta...
CON NGƯỜI TOÀN DIỆN, VÀ HẠNH PHÚC TOÀN DIỆN
216
Con người có được hạnh phúc khi những nhu cầu của nó được thỏa mãn. Nhưng con người là một hợp thể thân tâm đa...
KHÔNG LÀM HẠI - NGUYỄN THẾ ĐĂNG - CON NGƯỜI TOÀN THIỆN VÀ TỰ DO
140
Không làm hại là một cột trụ chính yếu của đạo Phật. Đến độ nếu sự không làm hại biến mất trong thế giới...
BỐN YÊU TỐ GIÁO DỤC ĐỂ THIẾT LẬP VÀ PHÁT TRIỂN MỘT CON NGƯỜI TOÀN DIỆN
230
Đời sống đạo đức là để sống ở đời làm một người tốt và với đạo thì đạo đức là một con đường dẫn...
SỰ HIỆN ĐẠI CỦA TÌNH THƯƠNG
174
Chính sự sáng suốt và tình thương, tuy là cái khó thấy nhất, đang điều hành xã hội. Và một người lãnh đạo, một...
ĐỜI SỐNG LÀ NGHỆ THUẬT
152
Chỉ nói riêng ở Nhật Bản, trà đạo hay trà thiền là do Thiền sư Vinh Tây (1141-1215) chế tác ra, sau khi "du học” ở...
ĐẠO ĐỨC TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN ĐẠI
274
Vai trò của Phật giáo là rất quan trọng trong đời sống xã hội, vì nó giữ gìn và phát huy đạo đức ở từng con...
BIẾT ƠN VÀ BÁO ƠN
147
“Vị này biết ơn, biết báo ơn, hiền hoà dễ sống cùng, thành thật, dịu dàng, không tạp loạn, không kiêu mạn, dễ...
TA ĐANG LÀM GÌ ĐỜI TA?
198
“Nếu không có đấng sáng tạo chủ quản tất cả, không có nguyên lý nào siêu vượt trên con người, thì mọi sự đều...